Tại sao bài báo TQ “diều hâu” đã đăng rồi lại dỡ?

Bài báo Biển Đông và chiến lược diều hâu của Trung Quốc được đăng trên Tuần Việt Nam (Việt Nam Net) ngày 06/12/2008 11:52 (GMT + 7) ở link http://tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/5516/index.aspx
Đã bị dỡ xuống.
Google còn lưu ở link http://72.14.235.132/search?q=cache:2X6-D4B86TUJ:tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/5516/index.aspx+chien+luoc+di%E1%BB%81u+h%C3%A2u+vietnamnet&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=vn
Bài báo của tác giả là tiến sĩ Trần Vinh Dự http://www.dutran.net/
Ông Dự là cố vấn của Quĩ Nghiên Cứu Biển Đông http://www.seasfoundation.org/
Bài báo của ông Dự đã được đăng lại trên Minh Biện http://www.minhbien.org/?p=496Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: