Vietnamese: Ải Nam Quan của VN hay Tàu Cộng?

Lana knight:
Chứng Minh Lịch Sử Ải Nam Quan Là Của Việt Nam
Tác giả: Trịnh Quốc Thiên

Một câu hỏi lớn trong lịch sử Việt Nam đã được mọi người trong thời gian gần đây đặt ra là “Ải Nam Quan có thật sự là của Việt Nam hay của Tàu ?”. Câu nói “nước Việt Nam ta kéo dài từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau” là câu nói đúng lịch sử hay là câu nói nhận vơ bậy cái Ải Quan của nước khác (Trung Hoa) rồi tự nhận xằng là của Việt Nam ta ?

Sau đây là đoạn sử quan trọng trong Việt Sử Toàn Thư (và 1 số sách khác có nói đến đoạn này) để chứng minh ẢI NAM QUAN đã từng thuộc Tổ Tiên của chúng ta. Tác giả xin trích nguyên văn : Vào ngày 21 tháng Chạp năm Giáp Thân (1284), quân Mông Cổ huy động 50 vạn binh sĩ cùng với các danh tướng như : Tả Thừa Lý Hằng, Bình Chương A Thích, Bình Chương A Lý Hải Nha để sang xâm chiếm nước ta. Tổng chỉ huy là thái tử Thoát Hoan. Phụ tá cho Thoát Hoan là Thượng tướng Ô Mã Nhi và Toa Đô.

Quân bản bộ của Thoát Hoan đến Cửa Nam Quan thì ngừng lại. Thoát Hoan phái Bá Tổng A Lý mang thư qua nói : “Bản súy chỉ nhờ đường Nam Quốc qua đánh Chiêm Thành, chứ không có bụng gì đâu mà ngại. Nên mở cửa cho bản súy đi và đến đâu chỉ nhờ giúp ít nhiều lương thảo, khi phá xong Chiêm Thành sẽ có trọng tạ. Nhược bằng kháng cự thiên binh, bản súy sẽ không dong tình, bờ cõi sẽ tan hoang, lúc đó có hối cũng đã muộn”. (trích nguyên văn, Việt Sử Toàn Thư, tác giả Phạm Văn Sơn, trang 183. Có thể kiểm chứng trang 183 ở ấn bản điện tử : http://www.vnet.org)

Qua đoạn sử trên của bộ Việt Sử Toàn Thư chúng ta thấy rất rõ là Việt Nam tổ tiên chúng ta đã từng làm chủ Ải Nam Quan. Quân Tàu muốn qua cửa thì phải viết thư xin phép tổ tiên chúng ta để mở cửa cho đi qua. Qua đoạn sử này, tác giả thấy rõ ràng câu “nước Việt Nam ta kéo dài từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau” là câu nói hoàn toàn đúng đắn về mặt lịch sử. Tức là cho tới năm 1284, dân Việt Nam ta đã làm chủ Ải Nam Quan. Đến thời Lê Lợi thì tướng giữ ải Pha Lũy (chính là Ải Nam Quan) là Trần Lựu. Nếu ải không là của Việt Nam thì cần gì phải cử 1 tướng quân để giữ cái ải này.

Thêm nữa, đại Văn Hào Nguyễn Du (vào ngày 06-04 Quí Dậu-tức 06-05-1813, và khi đi sứ về ngày 29-03 Giáp Tuất-tức là ngày 18-05-1814), khi đi sứ qua Ải Nam Quan đã cảm tác bài thơ Trấn Nam Quan trong Bắc Hành Tạp Lục. Bắc Hành Tạp Lục gồm 110 đề mục, và vì có nhiều đề mục thi sĩ Nguyễn Du sáng tác hai bài thơ, nên có tất cả 120 bài thơ chữ Nho, trong đó có hai bài Nguyễn Du viết về tâm sự của mình khi tiến qua ải Nam Quan để vào đất Trung Hoa. Đó là bài “Nam Quan đạo trung” và “Trấn Nam Quan”. Riêng bài “Trấn Nam Quan” nói rõ biên giới giữa nước ta và Trung Hoa nằm ngay nơi mặt ải. Nguyên văn bài thơ như sau :

Trấn Nam Quan

“(bản dịch của Đỗ Văn Hỷ-tr.279-sách Địa Chí Lạng Sơn):

Lý-Trần việc cũ dấu phai mờ
Năm đã ba trăm kể đến giờ
Muôn núi ải quan nằm chính giữa
Một thành Hoa-Việt vạch đôi bờ
Trời đất mới biết ơn sao nặng
Ddất hẹp xui nên chuyện hóa ngờ
Mây biếc quay nhìn nơi cửa khuyết
Nhạc Thiều văng vẳng tiếng xa đưa

Qua bài thơ này đã chứng tỏ Trấn Nam Quan đã thuộc nhà Lý-Trần và nó có cách đó khoảng 300 năm tức là khoảng năm 1513. Tức là Trấn Nam Quan có trước thời Gia Tĩnh Triều Minh (1522-1560). Ngoài ra nó còn cho ta biết, bức tường thành chính là biên giới phân cách Việt-Trung vào thời đó.
Lịch Sử Ải Nam Quan theo các thời kỳ:

Vào thế kỷ 19, nhà bác học Lê Quý Đôn đã viết trong Vân Đài Loại Ngữ, ở điều 81 ghi rõ : “Phía bắc nước ta giáp với Trung Quốc có 3 cửa ải :
Mạn trên có Thủy khẩu quan thuộc tỉnh Cao Bằng
Mạn giữa có Bình nhi quan thuộc huyện Thất Khê
Mạn dưới có Trấn Nam quan (có lúc gọi là ải Pha Lũy, Trâ’n Nam Giao, Mục Môn Quan, Ải Nam Quan, hay Hữu Nghị Quan) thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Ba cửa ải ấy là nơi quan hệ trọng yếu để ngăn ngừa quân địch”.

Ải Nam Quan là nơi đã từng diễn ra và chứng kiến nhiều cảnh tang thương và hùng tráng trong suốt thời gian của Việt sử nghĩa là từ thời nước ta lập quốc cho tới nay.

Năm 40 Tây Lịch, Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống lại ách đô hộ của nhà Đông Hán, Nam Quan đã là cửa ngõ xâm lược của viên tướng Mã Viện. Và năm đó, Ải Nam Quan cũng đánh dấu nhiều chiến công huy-hoàng của dân-tộc Việt bất khuất như Thái thú Tô Định bị nghĩa quân của Hai Bà Trưng đánh đuổi phải bỏ chạy về Tàu qua ngả Nam Quan. Năm 981 vua Lê Đại Hành đã chém đầu Hầu Nhân Bảo và đánh đuổi tàn quân nhà Tống ở cửa Nam Quan.

Đời nhà Lý, năm 1060, quân xâm lược nhà Tống lại bị chận đánh ở Nam Quan và Lạng Châu tức Lạng Sơn. Bấy giờ Châu-mục Thân Thiệu Thái từng đánh sang Châu Ung bên Trung-quốc bắt sống Chỉ huy sứ Dương Bảo Tài, chưa kể sau đó là các chiến công phá Tống oanh liệt của Lý Thường Kiệt nữa.

Năm 1285, Đời nhà Trần, năm 1285 Trấn Nam Vương Thoát-Hoan phải nhục nhã chui vào ống đồng trốn chạy về Tàu qua ải Pha-Lũy tức Ải Nam Quan.

Năm 1427, Liễu Thăng bị phục binh của nghĩa quân Bình Định-Vương Lê Lợi chém chết ở Đảo Mã-Pha (Gò Té Ngựa) thuộc ải Chi-Lăng, ở về phía nam cửa Nam Quan khoảng 50 km và tàn quân Minh cũng…

Bạn vào trang này để đọc thêm nhé
http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=4935
http://tusach.vietnhim.com/showthread.php?t=82

Vuong Thao:
Nửa thế kỷ nay,tôi lên ải Nam quan là của VN,tôi đọc sách vài trăm cuốn từ cổ chí kim nói ải Nam quan của VN,hàng chục sự kiện lịch sử thành văn hay truyền thuyết,bao đời người Việt sống ở đó,gần nhất bạn bè con cháu tôi đổ máu năm 1979 cũng để giữ ải Nam quan.Vệt máu khô còn loang khắp ải,chắc họ nhầm lẫn sao đó mới nói của TQ.

Hong L:
Câu trả lời tùy theo bạn là ai ,là người Việt Nam chân chính thì Ải nam Quan là của VN cả ngàn năm rồi , nhưng nếu là nhà nước , lãnh đạo của CHXHCN VN thì Ải nam Quan là của TQ ( đc .Vũ Dũng , thứ trưởng NN ,đã khẳng định như thế ở báo , đài rồi)

Trường Sa:
Của tổ quốc Việt nam nhưng đã bị Đảng CS cắt dâng cho tàu.

Trích từ mạng lưới “tuổi trẻ lên dường”:

“Dường như thấy, nếu chỉ để một mình Lê Công Phụng lên đài thì đơn điệu chỉ có tiếng nói của đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội đã huy động những tay cán bộ đội lốt thường dân viết bài về biên giới đăng báo. Không biết tập đoàn lãnh đạo đã vận động bao nhiêu người, nhưng mới thấy có một bài ký tên Trần Bạch Đằng trên báo Công An ngày 7/9/2002 mà thôi. Tuy không kèm theo chức tước, nhưng không mấy ai là không biết tác giả này là ai trong những năm sau 1975. Từ ngày bị thất sủng về vườn, người này chuyển sang nghề viết bài ca tụng chế độ Mác-Lê để kiếm chút điểm lẻ, mong được sự đoái hoài của đảng. Bài viết cũng lập lại những gì Lê Công Phụng đã nói. Có khác chăng là Trần Bạch Đằng lớn lối mạt sát, chê bai giáo sư Trần Khuê, một người đã có đảm lược viết thư thẳng cho Giang Trạch Dân đề cập đến vấn đề biên giới, một người tự giới thiệu là “một người làm công tác nghiên cứu văn hóa”. Không biết Trần Bạch Đằng trong bụng có được bao nhiêu chữ mà đã chê một ông giáo sư hán nôm chuyên nghiên cứu văn hóa cổ Việt Nam và Đông Nam Á, là không hiểu chữ nho. Để chứng minh ải Nam Quan thuộc Trung Quốc, Trần Bạch Đằng viết: “Tự cái tên đã xác định sự thật. Nếu Ải Nam Quan là của Việt Nam thì cửa ải phải mang tên là Bắc Quan (cửa ải ngó về phương Bắc), chứ sao cửa ải của Việt Nam lại ngó về phía Nam”. Hắn còn viện dẫn một tay nằm vùng kiểu “Việt Kiều Yêu Quái” ở Úc: “Ông Hoàng Nguyên Nhuận đã dí dỏm “chọc quê” Trần Khuê: “Nếu Việt Nam quả có một cửa ải gọi là Nam Quan thì cửa ải đó phải đặt ở rừng U Minh!”. Tội nghiệp cho cái ngu của cả hai kẻ này. Họ chỉ biết chữ Nam có nghĩa là phương Nam. Nhưng giận cho những kẻ quên cội nguồn, không biết nước ta còn gọi là nước Nam. Họ làm sao nhớ câu thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”. Nam Quan là cửa quan của nước Nam. Người đời có câu “dốt thì còn có thể dạy được, chứ ngu thì không thể dạy được”

Hà Nội Đang CHỐNG CHẾ Cho Hành Vi Bán Nước Của Mình:
http://www.lenduong.net/spip.php?article1640

Song ngư:
Câu truyền đời ngàn năm giờ đã không còn nữa rồi…:

– Con yêu quy’, chớ xuôi lòng mềm yếu,
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam.
Con về đi, tận trung là tận hiếu,
Đem gươm mài bóng nguyệt duới khăn tang,
Nếu Trời muốn cho nước ta tiêu diệt
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu dân.

Về ngay đi !!! Rồi chí nguyện công thành !!!
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,
Chỉ nghiến răng vung kiếm quét quân thù,
Trãi ! Con ơi !!! tuơng lai đầy ánh sáng,
Cha đứng đây, trông suốt đuợc ngàn thu…

Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng
Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê.
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,
Rời Nam Quan, theo gió con bay về.

Ôi ! Sung sướng, Trời cao chưa nở tắt,
Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan.
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.

(Trích “Hận Nam Quan”. Thi Sĩ Hoàng Cầm)

Tôi sinh ra và lớn lên học hành, được các thầy cô thủa trước giảng rằng:
– Ải Nam Quan có nghĩa là biên ải của nước Nam, chứ tôi “CHƯA HỀ NGHE GIẢNG” Ải Nam Quan là biên ải “ngó về Nam” như các nhà…văn và sử học hiện tại nói !!!
Ôi cũng chỉ là một từ “NAM QUAN” mà khi muốn, họ sẵn sàng “BẺ CONG NGÒI BÚT” !!! buồn lắm cho một dải Quê Hương !!!

Nói không được :
Phạm Duy_Trường Ca Con Đường Cái Quan:
_“Tôi đi từ Ải Nam Quan/Sau vài ngàn năm lẻ?Chia đôi một họ trăm con…..

Nay là:
_Tôi đi từ DƯỚI Ải Nam Quan/Sau vài ngàn năm lẻ?Chia đôi một họ trăm con…..

Ngọc Lan
Của Tàu khựa, kể cả cái đảng CSVN vẻ vang này cũng của Tàu khựa tuốt luốt.

Hồ ( Đào ) Chủ Tịch đáng kính đã nói như thế !

Dao mổ :
Trước là của VN.Còn hiện nay
Ải nam quan và 2/3 thác bản giốc thuộc quản lý của tàu!

BENIQ :
Câu cửa mồm của mấy bác cộng sản : “cực lực phản đối, hay cương quyết không để mất 1 tấc đất nào của Tổ Quốc…và nhiều câu còn hùng hồn hơn nữa!”
Cương quyết thế quái nào mà ải Nam Quan, thác Bản Giốc…cứ lần lượt vô tay anh hai Tàu cộng.
Chẳng thà mấy bác cứ câm họng cho dân đỡ tức, đằng này còn lôi mấy anh sử gia ra cãi :’ Ừ, miếng đó của Trung Quốc là đúng rồi” mới hộc máu chớ!
Vậy ra xưa nay, Việt Nam mình mới là Bành trướng chớ hổng phải anh Tàu, ha?
Thằng dân thường như tui còn thấy nhục và có tội với tổ tiên cùng thế hệ mai sau. Nhục vì tự thấy mình quá hèn, không đủ bản lĩnh để đấu tranh cỡ như anh Điếu Cày Hoàng Hải…Xin tiền nhân tha thứ, xin con cháu cứ phỉ nhổ vô mặt tui, đáng lắm!
Viện Sử học Việt Nam sắp công bố 1 phát hiện mới sẽ làm hoan hỉ tuyệt đối tám mươi bẩy triệu dân Việt Nam : Đất VN xưa là của Trung Quốc, bằng chứng : AN Nam => miếng đất bình yên ở phương nam Trung Quốc, giống như kiểu : ải Nam quan=> cửa ải phía nam Trung Quốc.

Minhminh :
Ải này là của Việt Nam, Nhưng Ông Vủ Dũng là của Tàu thì đành chịu thôi biết làm sao được.

abc-sukien :
***Theo Tiến sỹ Nguyễn Hồng Thao:
—-Không bao giờ có thể ký ngay Nghị định thư vì sau đây hai bên còn phải đối chiếu biên bản. Hơn 2.000 cột mốc cũng là hơn 2.000 biên bản, phải đưa lên trên một bản đồ chung rồi mới có thể đi đến ký Nghị định thư.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090102_nguyenhongthao.shtml

***Trong mấy ngày đầu năm 2009, các mạng lưới ở Việt Nam trao đổi tin tức và bàn tán rất nhiều về vấn đề biên giới Hoa-Việt. Người Việt ở nước ngoài cũng thắc mắc không kém.
—Trên thế giới có hàng trăm quốc gia đang tranh chấp về biên giới với nhau. Nhiều cuộc tranh chấp kéo dài hàng mấy trăm năm người ta vẫn đành chịu, không giải quyết được.
—Chắc các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam cũng khôn chứ không ngu dại. Họ đồng ý với các đồng chí Trung Quốc, nhưng suốt năm vẫn trì hoãn. Ðến cuối năm, họ không dám ký một nghị định thư mà chỉ làm một bản thông báo chung thôi.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=88947&z=7

*** Bùi Minh Quốc trong chuyến chu du biên giới phía Bắc. Một tấm ảnh khá quí báu, bởi chụp bên cột mốc biên giới được dựng từ năm 1981. Hiện nay những cột mốc này đã được thay thế, cột mốc cũ không còn nữa. (Nhà thơ Bùi Minh Quốc. 2004. Ảnh: Phạm Xuân Nguyên).
http://phusaonline.free.fr/ChinhLuan/2009/2_ChongdienbienHB.htm

Trần :
Sau 10 năm nữa sẽ có câu hỏi: Hà nội của VN hay của Tàu?
Sau 50 năm nữa hỏi: Sài gòn của VN hay của Tàu?
Sau 100 năm nữa trên Yahoo China sẽ hỏi: các bạn có biết ngày xưa có nước Việt nam, bây giờ nó là tỉnh nào của chúng ta? (tất nhiên là bằng tiếng Tàu)

Advertisements

2 Comments

 1. Posted Tháng Mười Hai 4, 2014 at 4:07 sáng | Permalink

  Hi, i believe that i saw you visited my blog so i got here to return the prefer?.I’m attempting to in finding issues to improve
  my site!I assume its good enough to use some of your
  ideas!!

 2. Posted Tháng Một 1, 2015 at 5:04 sáng | Permalink

  This is the right webpage for everyone who wishes to understand this topic.

  You understand so much its almost hard to
  argue with you (not that I actually will need to…HaHa).
  You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for many
  years. Excellent stuff, just great!


Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: