Nụ Hoa cho Đời: Năm 1958, nhân dân VN làm chủ như thế nào

Nụ Hoa cho Đời: Năm 1958, nhân dân VN làm chủ như thế nào
Tại sao công hàm 1958 của Phạm văn Đồng gửi Tàu để công nhận về vụ hải phận 12 hải lý của Tàu đã không cho nhân dân Việt Nam biết?
Tại sao lại phải dấu nhẹm?

Vui Chơi giữa Đời :
Nói thiệt đi…
Có phải bạn lấy việc nhìn các bạn gia nô bị cứng họng để làm trò vui?
Sao ác vậy?? Chẳng thấy ai trả lời đựợc cả!
Còn vài ngày nửa tôi về VN ăn Tết rồi, thôi tha cho họ đi…

Truong Sa :
Bạn ơi, có biết cũng không làm gì đươc đâu. Bởi những người dân ưu tú, những bậc thức giã đã bị Cộng sản tàn sát hết thông qua các Công cuộc Cải cách ruộng đất, những vụ án xet lại, vụ án chống Đảng, như trong “nhân văn giai phẩm”… rồi. Không biết trong những năm tháng cầm quyền ở miền Bắc, không biết có bao nhiêu cuộc thanh trừng cùa Cộng sản, nhân danh chuyên chính vô sản để tàn sát mọi nhà dân chủ, những nhà yêu nước. Bạn coi những người yêu nước có còn đâu nữa, những nhà dân chủ có còn đâu nữa, những tri thức còn đâu nữa mà dứng ra kêu gọi nhân dân đứng lên để lên án cộng phỉ bán nước. Trong một chế độ mà nhân quyền bị tước đoạt, không tự do báo chí, không tự do ngôn luận, không tự do ứng cứ bầu cử, bọn Cộng sản độc tài thực thi chính sách ngu dân để trị, người dân mắt cũng như mù, tai cũng như điếc; thì bọn Cộng sãn nói rằng Mac- Lê là tổ tiên của dân tộc thì người dân cũng phải tin, chứ dừng nói gì dến hai quần đão Hoàng sa, Trường sa là của giặc Tàu.

Việt nam ta có Đảng chẳng khác gì Việt nam vô tổ quốc, vô đồng bào và vô tôn giáo. Cộng sản là bọn Tam vô mà bạn.

Một trong những tội ác lớn nhất của Cộng sản là tội bán đất nhượng biển của tổ tiên cho giặc Tàu. Tội này của chúng làm cho những người dân hiền lành nhất cũng phải lên tiếng phỉ nhổ muôn đời.

Dao mổ :
Đổi vũ khí đạn dược ,đổi lấy con đường tiếp tế của Liên xô!

vitha :

Đổi lại súng, đạn, vỏ xe cũ để làm dép râu.

chau du :
Cho nhân nhân nó biết thì bọn nhân dân nó sẽ cho mấy ông kia ăn cám sú ngay .

Advertisements

Đăng 1 phản hồi

Required fields are marked *

*
*

%d bloggers like this: