Tag Archives: 1000 USD mỗi năm

Nhân phát biểu câu này có phản cảm không?

Nhân phát biểu câu này có phản cảm không? Thông điệp này được Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát đi đúng vào dịp 20/11. “Năm 2008, lần đầu tiên tổng sản phẩm nội địa theo đầu người của Việt Nam sẽ vượt 1.000 USD mỗi năm. “Việt Nam sẽ ra khỏi danh sách các […]