Tag Archives: bị bóc lột

Gấu Misa: Chế độ Ngụy Quyền Sài Gòn phải trả giá đắt?

Gấu Misa: Chế độ Ngụy Quyền Sài Gòn phải trả giá đắt? Bọn Ngụy Sài Gòn sau hơn 30 năm bán nước nay chúng sẽ chết mục xương bên Hoa Kỳ, đó cũng là cái giá cho bọn tay sai, đưa ngoại bang về dày xéo non sông đất nước, đến bao giờ chúng mới […]