Tag Archives: bọn dân chủ là phản động

Thanh Long: Cách tẩy chay bọn ngu dốt, bán nước

Thanh Long: Cách tẩy chay bọn ngu dốt, bán nước? Trước đây mình cứ tưởng họ biết nói lý lẽ nên còn chịu khó mất chút thời gian để trả lời những câu hỏi của họ. Nhưng lâu dần mới thấy họ chỉ hỏi để đồng bọn hưởng ứng mà thôi. Có chịu đọc câu […]

Nếu bị ai đó mắng là có “cái đầu ngu xuẩn”

http://my.opera.com/dantocdanchuvn/blog/ca-long-tong-neu-bi-ai-do-mang-la-co-cai-dau-ngu-xuan Lang du: “Với bọn phản động, không nên nói nhiều, chỉ nói xoáy vào cái đầu ngu xuẩn của chúng nó thôi.” Trích. http://vn.answers.yahoo.com/question/index;_ylt=As8F1xnOqAEfJka29rWO8kpNfRV.;_ylv=3?qid=20090117180340AAZZWeP Cái đầu của bọn phản động thì có gì trong đó mà bạn sỉ nhục nặng nề như thế hả Lãng du? Các nhà dân chủ việc gì phải BCVP […]