Tag Archives: biết đến đâu thì xử đến đó

Những người đại diện cho nhân dân VN mà có trình độ thế này sao?

Những người đại diện cho nhân dân VN mà có trình độ thế này sao? Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho hay: “Việt Nam đã gửi công hàm sang Nhật đề nghị trao đổi và cung cấp thêm thông tin”. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081206_japan_oda_projects.shtml Có nghĩa là muốn xem phía Nhật “biết đến đâu thì xử đến đó” […]