Tag Archives: biết mình là ai

Phượng lùn: VN đã có nhà tư tưởng mới

Với tựa đề “Người dân hoan nghênh Đảng “nhìn thẳng vào sự thật…” Vietnamnet viết: “Nhất trí với tư tưởng của TBT Nông Đức Mạnh là phải nhìn thẳng vào “sự thật” để biết rõ mình “là ai” và đang “ở đâu” trên con đường cải cách kinh tế” http://vietnamnet.vn/bandocviet/2009/01/822551/ Hoan hô tư tưởng mới […]