Tag Archives: cướp đêm là giặc cướp ngày là quan

Hương: bạn sợ cướp đêm hay cướp ngày

Huong: Cái gì, điều gì có trong đầu bạn? nhân dịp năm mới,trong đầu mình nhớ đến 1 câu thơ: con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan mẹ tôi đã nói câu này và bảo rằng đó là câu thơ mà ngày xưa đi học nhà truòng in […]