Tag Archives: Cầu chúa thương xót cho dân Cuba

John Paul D: Ăn mừng 50 năm cách mạng Cuba

John Paul D: Ăn mừng 50 năm cách mạng Cuba Các bạn sẽ có thông điệp nào cho các Đc Castro về hành trình sắp tới? vì 50 năm trôi qua họ vẫn còn nghèo đói hơn Việt nam, thậm chí người dân không có Cell fone hay quán Internet như ta. Nhà cửa thì […]