Tag Archives: chiến tranh với Trung Quốc tại biên giới

Nông dân gió lào: Có lẻ nào khiếp nhược đến thế chăng?

Nguồn: blog Nông dân gió lào “Manchette” báo và ngày 17-2 (tặng anh B.T- Người rất nhạy cảm chuyện này Nhưng giờ anh đã “pó tay” mất roài!) ga Hà Nội , 5 giờ 30 sáng 17 tháng 2 năm hai ngàn lẻ chín tôi vội vã xuống tàu tìm người bán báo dạo… mấy […]

ducthinh v: Tôi muốn hỏi chiến tranh với Trung Quốc tại biên giới năm 1979

Có ai biết thông tin hoặc trang web nào nói rõ về chiến tranh biên giới với Trung Quốc không? Đánh nhau chi tiết thế nao? Kết thúc thế nao? Meteor : Đường link này có đầy đủ từng chi tiết về cuộc chiến tranh VN – TQ ghi lại từ cả 2 phía, ở […]