Tag Archives: cuộc chiến israel palestine

Dép Lào: Bạn biết gì về cuộc chiến mà Israel đã mang đến cho người dân Palestine

Dép Lào: Bạn biết gì về cuộc chiến mà Israel đã mang đến cho người dân Palestine Tại sao Ixren lại bất chấp sự phản đối của Liên Hợp Quốc mang bom đánh vào dân thường Plestine? nước Mỹ là đồng minh và cũng nước bảo trợ cho Ixren tại sao họ không ngăn chặn […]