Tag Archives: đảng CSVN đã làm gì cho miền Nam

Nguyen T: Sau 33 năm từ năm 1975 đến 2008 đảng CSVN đã làm gì cho miền Nam VN

Nguyen T: Sau 33 năm từ năm 1975 đến 2008 đảng CSVN đã làm gì cho miền Nam VN? Một câu hỏi cho những người hay những thế hệ sinh ra trước năm 75 . Vì năm 2009 đã bắt đầu firefly: chắc là phá miền Nam quá,nghĩ sao cảng Sài Gòn hồi đó được […]