Tag Archives: Đảng là một đảng độc tài

ABCDE=(2): Đã gọi là “phản động” thì họ = phục vụ cho một tổ chức

ABCDE=(2): Đã gọi là “phản động” thì họ = phục vụ cho một tổ chức ĐÃ GỌI LÀ “PHẢN ĐỘNG” THÌ HỌ = PHỤC VỤ CHO 1 TỔ CHỨC? NGHĨA LÀ CÁI VIỆC HỌ LÀM LÀ VÌ MỤC ĐÍCH CÓ LÝ TƯỞNG CÓ HOÀI BÃO RIÊNG… CUỐI CÙNG CŨNG KO NẰM NGOÀI *** ẤM NO […]