Tag Archives: đầu đường xó chợ

Bạn nghĩ gì khi thấy người khác dùng lời lẽ “miệt thị”?

Bạn nghĩ gì khi thấy người khác dùng lời lẽ “miệt thị”? Hôm nay trên Yahoo Hỏi và Đáp có một người viết thế này: “Ngô Quang Kiệt là một thằng điểu, chơi trò gắp lửa bỏ tay người, nó xúi giục bà con giáo xứ Thanh Hà đi biểu tình, đòi đất, phá hoại […]