Tag Archives: đọc và suy nghĩ

Cỏ dại: Nếu bây giờ họ ra lời kêu gọi chống TQ tôi sẽ không ủng hộ vì hai lý do

Nếu bây giờ họ ra lời kêu gọi chống TQ tôi sẽ không ủng hộ vì hai lý do: 1. Họ bắt tôi phải thề “trung với đảng” không được thề “trung với tổ quốc” 2. “Tôi yêu tổ quốc mà tôi bị bắt” – (Trần Mạnh Hảo, Việt Nam) (Kính tặng nữ đạo diễn […]

Có thể cùng nhau tranh luận tử tế dùng lý lẽ để phản biện về vấn đề sau hay không

Các bác bên ĐCS có thể cùng nhau tranh luận tử tế dùng lý lẽ để phản biện về vấn đề sau hay không? Lúc nãy tôi đọc ở đâu đó bác Mạnh Râu hay Bất Khuất (mũ CA) nói rằng đám chúng tôi lợi dụng quyền “tự do ngôn luận”, “dân chủ” để chống […]