Tag Archives: độc tài

Vui chơi Giữa Đời: Tại sao tư tưởng của Karl Marx, Lenin lại tạo ra những đồ tể như Stalin, Pol pot… độc tài như Kim Jong-il

Vui chơi Giữa Đời: Tại sao tư tưởng của Karl Marx, Lenin lại tạo ra những đồ tể như Stalin, Pol pot… độc tài như Kim Jong-il @ thinhamautech Không dám chỉ giáo, chỉ xin mượn nhận xét sau đây để nói rỏ hơn về ý nghĩ của bạn: “Cách-mạng được những con người lý-tưởng […]