Tag Archives: giặc tàu

Hugo: Tại sao lại có chuyện lạ đời như thế này: Đời Đời Nhớ Ơn Liệt Sĩ Trung Quốc

Hugo: Tại sao lại có chuyện lạ đời như thế này: Nhân Dân Việt Nam Đời Đời Nhớ Ơn Liệt Sĩ Trung Quốc? http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=5750&referrerid=756 Nghĩa trang liệt sĩ Long Châu (Thủy Khẩu) tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng – nghĩa trang liệt sĩ Trung Cộng trong chiến tranh biên giới Trung-Việt đã được đổi tên […]

Trai N: Giặc Tàu đang ngồi ở đâu? Sau lưng? Hay ngay trên đầu?

“Giặc ở ngay sau lưng nhà Vua đó”. An Dương Vương quay lại thấy nàng Mị Châu, hiểu ra sự việc, ông liền rút gươm chém đầu nàng, rồi ông tự vẫn. Ngày hôm nay có phải giặc ngồi trên đầu chúng ta không? Bởi chúng ta chưa đánh trận nào mà đã mất đất, […]