Tag Archives: Huỳnh Ngọc Sĩ

Nguyễn Hùng: Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không?

Nguyễn Hùng: Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không? Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không? http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081204_viet_corruption.shtml Những người theo dõi sát hai luồng dư luận ở Nhật Bản và Việt […]