Tag Archives: làm giảm uy tín của đảng

Báo chí trong nước dám đặt điều nói xấu đảng và chính phủ

Rõ ràng là mấy tờ báo bịa chuyện nói xấu, làm giảm uy tín của đảng. Làm gì có chuyện trong vòng mấy tháng mà đảng vừa kỷ luật cảnh cáo cho thôi chức, lại thăng chức cho ngay như thế. “ĐCSVN quang vinh vạn tuế” không bao giờ làm cái việc mất lòng dân […]