Tag Archives: lũ vô học

GORBACHEV: Như thế nào là “lãnh đạo lùn”

Nguồn blog DÂN CHỦ Nguồn blog Nhân quyền Chuyên gia cải tổ GORBACHEV: Như thế nào được bạn gọi là “lãnh đạo lùn”? Thế hệ lãnh đạo hiện nay có bị lùn như dân đồn thổi không? Lùn về trí tuệ; lùn về nhân cách; lùn về khả năng đột phá, về tư duy chiến […]