Tag Archives: nhân dân cu ba

Hien h: Nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp gì cho Cu Ba

Hien h: Nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp gì cho Cu Ba 30/4 : Gạo. Đây là nước xã hội chủ nghĩa Tôi yêu LBH : Lương thực, gạo, nông sản v.v… mattroidem : Nên ủng hộ bạn gạo, cà phê, cao su… Ha Ha : Nghe nói nước ta đã nghèo […]