Tag Archives: nhân dân làm chủ thế nào

Nụ Hoa cho Đời: Năm 1958, nhân dân VN làm chủ như thế nào

Nụ Hoa cho Đời: Năm 1958, nhân dân VN làm chủ như thế nào Tại sao công hàm 1958 của Phạm văn Đồng gửi Tàu để công nhận về vụ hải phận 12 hải lý của Tàu đã không cho nhân dân Việt Nam biết? Tại sao lại phải dấu nhẹm? Vui Chơi giữa Đời […]