Tag Archives: PCI

Hoa mười giờ : Tại sao Nhật Bản trông chờ hành động của Việt Nam trong vụ PCI, mình chống tham nhũng mà phải để họ chờ cái gì

“Nhật Bản đang trông chờ hành động của Việt Nam. Vì các dự án vốn vay ODA là từ tiền thuế của người dân Nhật Bản. Họ đang theo dõi sự kiện này rất chặt chẽ và chờ xem hành động xử lý cụ thể của VN”, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo […]

Nguyễn Hùng: Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không?

Nguyễn Hùng: Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không? Sĩ đã bị vén tung ra rồi, liệu “tượng” có bị phanh ra, để lộ mặt “tướng” hay không? http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081204_viet_corruption.shtml Những người theo dõi sát hai luồng dư luận ở Nhật Bản và Việt […]