Tag Archives: quan tâm về ăn uống

Hương: Tại sao NN lại rất chú trọng vào vấn đề quản lý chặt chẽ intenet

Hương: Tại sao nhà nước lại rất chú trọng vào vấn đề quản lý truyền thông, mà ra nghị quyết quản ly kiểm soát chặt chẽ intenet mình hiểu là muốn dân chỉ xem thông tin từ nhà nước. có nghĩa là thông tin 1 chiều. ***nếu vào đến câu hỏi này thì xin cho […]