Tag Archives: sa ngã trước cám dỗ của kẻ thù

Hoàng Chí Bảo: Một dân tộc anh hùng bất khuất không bao giờ bị lôi kéo, sa ngã trước cám dỗ của kẻ thù

Một dân tộc anh hùng bất khuất không bao giờ bị lôi kéo, sa ngã trước cám dỗ của kẻ thù!? Các bạn nghĩ sao về nhận định đó? Tung T hơi hơi đồng ý hatuan_cio Mình tin là như vậy. Trantam455 Đúng, nhưng chưa hoàn hảo. Có thể nói “là người dân của một […]