Tag Archives: tội ác

Philip Phan: Chiến tranh VN, tội ác của giặc Mỹ không bao giờ quên được

philipp phan : Chiến tranh VN, tội ác của giặc Mỹ không bao giờ quên được!? “Thù muôn đời muôn kiếp không tan” Hôm nay tôi xem chương trình VTV4 nói về chuyên gia LX giúp VN chống giặc Mỹ, tôi vô cùng xúc động nhớ lại tội ác của giặc Mỹ trong chiến tranh […]