Tag Archives: tham nhũng

Hoa mười giờ : Tại sao Nhật Bản trông chờ hành động của Việt Nam trong vụ PCI, mình chống tham nhũng mà phải để họ chờ cái gì

“Nhật Bản đang trông chờ hành động của Việt Nam. Vì các dự án vốn vay ODA là từ tiền thuế của người dân Nhật Bản. Họ đang theo dõi sự kiện này rất chặt chẽ và chờ xem hành động xử lý cụ thể của VN”, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo […]

ABCDE=(2): Đã gọi là “phản động” thì họ = phục vụ cho một tổ chức

ABCDE=(2): Đã gọi là “phản động” thì họ = phục vụ cho một tổ chức ĐÃ GỌI LÀ “PHẢN ĐỘNG” THÌ HỌ = PHỤC VỤ CHO 1 TỔ CHỨC? NGHĨA LÀ CÁI VIỆC HỌ LÀM LÀ VÌ MỤC ĐÍCH CÓ LÝ TƯỞNG CÓ HOÀI BÃO RIÊNG… CUỐI CÙNG CŨNG KO NẰM NGOÀI *** ẤM NO […]