Tag Archives: Trung Quốc cướp đất

Nông dân gió lào: Có lẻ nào khiếp nhược đến thế chăng?

Nguồn: blog Nông dân gió lào “Manchette” báo và ngày 17-2 (tặng anh B.T- Người rất nhạy cảm chuyện này Nhưng giờ anh đã “pó tay” mất roài!) ga Hà Nội , 5 giờ 30 sáng 17 tháng 2 năm hai ngàn lẻ chín tôi vội vã xuống tàu tìm người bán báo dạo… mấy […]

Pham c: Tại sao việt nam lại để trung quốc lấy đất?

Có ai biết vì sao Việt Nam lại để trung quốc lấy đi thêm Ải Nam Quan và Thác Bản Gióc và định lại mốc biên giới (31/12/2008) trên bản đồ thế giới ko vậy? Việt Nam đã mất trường sa va hoàng sa rồi sao càng ngày càng bán hết đất cho trung quốc […]