Tag Archives: Vượt tường lửa

Vượt tường lửa, che dấu thân phận khi lướt web, tránh CA tóm đuôi

Chào các bác! trong tình hình giai cấp thống trị ngày càng bóp nghẹt tự do ngôn luận trong nước. Chúng ta không được phép nói những sự thật mà ĐCS không muốn nghe. Và cái tội “xuyên tác, bóp méo, nói xấu chế độ, chống phá nhà nước” sẵn sàng chụp lên đầu bất […]