Tag Archives: Vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng

Ngô Nhân Dụng: Cuộc hội thảo hài hước: “Vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng!”

Ngô Nhân Dụng: Cuộc hội thảo hài hước: “Vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng!” Cuộc hội thảo hài hước http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=87610&z=7 Người ta thường nghĩ mấy người cộng sản là những người “cù không cười.” Họ thiếu óc hài hước. Ðầu khô như đá, lưỡi cứng như gỗ, làm sao biết pha […]