Tag Archives: Việt gian phản động

Thanh Long: Cách tẩy chay bọn ngu dốt, bán nước

Thanh Long: Cách tẩy chay bọn ngu dốt, bán nước? Trước đây mình cứ tưởng họ biết nói lý lẽ nên còn chịu khó mất chút thời gian để trả lời những câu hỏi của họ. Nhưng lâu dần mới thấy họ chỉ hỏi để đồng bọn hưởng ứng mà thôi. Có chịu đọc câu […]

Chick Rởm: Các bạn cho biết nếu bắt được những tên Việt Gian phản động chống đối nhà nước, nhân dân ta sẽ làm gì

http://my.opera.com/dantocdanchuvn/blog/chick-rom-phan-dong-xu-the-nao Chick Rởm: Các bạn cho biết nếu bắt được những tên Việt Gian phản động chống đối nhà nước, nhân dân ta sẽ làm gì? Thanh Long: Rất nhiều tên trộm, cướp chỉ vì “ngu mà lì” đã bị nhân dân đánh chết hoặc bị thương trước khi công an kịp đến can thiệp. […]