Tag Archives: vì dân phục vụ

Kiều My: Tinh thần “…vì dân phục vụ” là như thế này sao?

Kiêu My: Tinh thần “…vì dân phục vụ” là như thế này sao? http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=241218&ChannelID=3 Bạn MR: Ko ai phủ định sạch trơn,không lấy cái cá thể làm cái toàn thể,chúng ta chỉ muốn nói lên 1 tiếng nói phê phán những yếu tố và nhân tố của đà phát triển chung của XH nhằm giúp […]