Tag Archives: VN sẽ thành một con rồng của châu

Cầu Dừa: Tầng lớp sinh viên

Đây là một tầng lớp có kiến thức, được học tập, rèn luyện, là chủ nhân tương lai của nước nhà. Nhưng họ còn quá trẻ, kinh nghiệm sống ít, suy nghĩ còn bồng bột… Do vậy có MỘT SỐ dễ bị kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc. Giải pháp nào để hạn chế tình […]