Tag Archives: xã hội chủ nghĩa anh em

Huy Đức: 30 năm trước, tự sự của một người từng là lính

Nguồn: Osin’s blog Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi vừa vào đến cổng trường, chúng tôi nhận được tin: Vào lúc mờ sáng, “Trung Quốc đã đem quân bắn giết dọc theo Biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta”. Sáng ấy, nhiều đứa trong chúng tôi đi thẳng từ trường phổ thông đến […]